You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ผู้ให้บริการ

โปรแกรมขายตรง

42 แผนธุรกิจ

สมัครใช้บริการ

 

ศูนย์วิจัยระบบงานด้านโฆษณาทำ SEO V.0.1-7.0 และงานด้านระบบซอฟแวร์

ระบบทำ SEO แบบอัตโนมัติ

องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างผลิต Brand Name

Brand Name คืออะไร
หลายๆ คนคงมีคำถามนี้อยู่ในใจวันนี้เราลองมาหาคำตอบกันดีกว่า Brand Name มีความหมายตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษว่า a name by which a particular product is sold แปลเป็นไทยได้ว่าชื่อที่สินค้าใดสินค้าหนึ่งใช้ในการขายซึ่งน่าจะตรงกับภาษาไทยว่า ชื่อตราสินค้า
ที่นี้เรามาพูดถึงความหมายของคำว่า Brand Name ในแบบของเราหรือที่ทุกคนทั่วไปเข้าใจบ้างดีกว่า  คำว่าBrand Name นั้นน่าจะหมายถึง สินค้าที่มีคุณสมบัติแยกออกมาได้เป็นข้อๆดังต่อไปนี้

1. สินค้าที่จะเรียกได้ว่า Brad Name นั้น Design คือสิ่งสำคัญโดยจะต้องป็น Design รับโลกเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างว่าสวยงามน่าสนใจ น่าดึงดูดเป็นที่หลงไหลของคนทั่วโลกหรือออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงในระดับโลก
2. ตัวสินค้ามีคุณภาพดีมีความเหมาะสม ผลิตจากวัตถุดิบที่ดีไม่สามารถหาทั่วไปได้ตามท้องตลาดผ่านการคัดสรรเลือกเฟ้นมาเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมีการผลิตด้วยความปราณีตและใส่ใจในคุณภาพมากกว่าปริมาณ
3. ส่งเสริมในรสนิยมของผู้ใช้ว่าเป็นผู้ที่มีรสนิยมที่ดีเลือกใช้ในสินค้าที่ดี มีคุณภาพที่ดี มีดีไซน์ที่ดี
4. ราคาสมเหตุสมผลเหมาะและคู่ควรกับตัวสินค้าด้วยคุณภาพและราคาที่ไปในทิศทางเดียวกันรวมไปถึงความเหมาะสมกับวัตถุดิบที่นำมาใช้กับสินค้าซึ่งมีการคัดสรรมาเป็นอย่างดี


สรุปสั้นๆ คือ 

Bradname คือสินค้าที่มี Design ระดับโลกมีคุณภาพดีทั้งวัสดุและการผลิต ส่งเสริมในรสนิยมของผู้ใช้และมีราคาที่สมเหตุสมผลกับตัวสินค้า
ส่วนผู้ที่กล่าวว่าอ้างสินค้า Brand Name มีราคาที่สูงเกินกว่าความเหมาะสมนั้นแท้จริงแล้วส่วนมากมักจะเป็นผู้ที่ใช้สินค้าที่มีราคาไม่สมกับรายได้ของตัวเองทำให้มองว่าสินค้านั้นมีราคาสูงเกินกำลัง

สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากกันทุกท่านไว้ว่าอย่าลืมซื้อของ

Brand Name ที่มีราคาเหมาะสมกับตัวเองด้วยนะคะ


โครงสร้างผู้ให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูป (ซอฟแวร์)


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Server คืออะไร ทำหน้าที่อะไร มีประโยชน

์อย่างไร Server มีกี่ประเภท

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแต่ละครั้งเราต้องมีการเชื่อมต่อ

ไปยัง Server ซึ่งหลายคนก็คงได้ยินคำว่า Server

กันมาบ้างแล้วและ

คงเคยมีใครถามว่า Server คืออะไร หลายคนก

็ยังสงสัยว่า Web server, Mail server,

DNS server และ Database server

แตกต่างกันอย่างไร แล้วเมื่อพูดถึง Server

จริงๆแล้วหมายถึง Server แบบไหนกันแน่


Server คืออะไร
Server คืออะไร เป็นคำถามที่เราเคยได้ยิน

ซึ่งเราต้องรู้จักก่อนว่า Server มีหน้าตาอย่างไร Server

เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถที่สูง และมีโปรแกรม

ในที่ค่อยให้บริการกับลูกข่ายที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Server

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ server คือ

โดยส่วนมากแล้วเครื่อง Server จะแบ่งเป็น 2 แบบด้วยกันคือ
1. แบบ Rack จะมีลักษณะเป็นแท่งสีเหลี่ยมยาว ๆ เพราะถ้าใช้แบบ

Rack ค่าบริการที่จะนำ Server

ไปวางไว้ที่ Data Center ก็จะถูกกว่าแบบ Tower
2. แบบ Tower หน้าตาจะเหมือนกับ PC ทั่ว ๆ

ไปที่ใช้กันในบ้าน

และค่าบริการการวางที่ Data Center

ก็จะเแพงกว่าแบบ Rack เกือบเท่าตัว


ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในเครื่อง Server

จะเป็น 3 ระบบปฏิบัติการนี้คือ
1. Linux สำหรับ Linux Distribution ที่ได้รับ

ความนิยมได้แก่ Debian, Ubuntu,

Redhat และ Fedora เป็นต้น

Linux เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พร้อมทั้งมีนักพัฒนาอยู่ทั่วโลกร่วมกันพัฒนาด้วย
2. Windows สำหรับ Windows ที่นิยมใช้เป็น server

ได้แก่ Windows Server 2003 และ

Windows Server 2008

ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการจากไมโครซอฟท์ที่มี

ความเสถียรและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
3. Unix สำหรับ Unix สำหรับระบบ

ปฏิบัติการน

ี้เป็นระบบปฏิบัติการณ

์ที่เก่าแก่ระบบหนึ่ง ที่ยังใช้งานอยู่จนถึงทุกวันนี้

ได้แก่ BSD


Server ทำหน้าที่อะไร
Server ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ให้บริการต่าง ๆ ในโครง

ข่ายอินเตอร์เน็ต หรือโครงข่ายที่มีลูกข่าย เมื่อมีผู้ใช้งาน

มาขอใช้บริการ Server เครื่อง Server จะจัดสรร

ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครื่องเพื่อให้บริการในทันที


ซึ่งบริการของ Server นั้นมีหลากหลายอย่างด้วยกัน

โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 หน้าที่หลัก ๆดังต่อไปนี้
1. Web server คือโปรแกรมที่มีหน้าที่ให้บริการ

ด้านการจัดการเว็บไซต์ โดยส่วนมากโปรแกรมท

ี่นิยมใช้เป็น

Web server จะเป็น Apache web server
2. Mail server คือโปรแกรมที่มีหน้าที่ให้บริการด้าน

E-mail โปรแกรมที่ใช้ในด้าน Mail server มีอยู่หลาย

โปรแกรมด้วยกันแต่ที่นิยมกันจะมีอย

ู่ 3 โปรแกรมคือPostfix, qmail, courier
3. DNS server คือโปรแกรมที่มีหน้าที่ให้บริการด้าน

โดเมนเนมที่จะค่อยเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการให้เป็น

IP Address โปรแกรมที่นิยมใช้คือ bind9
4. Database server คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการ

ด้านการจัดการดูแลข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์

โปรแกรมที่มีการใช้งานส่วนใหญ่จะเป็น

mysql, postgresql, DB2


โดยการทำงานของ Server จะทำงานพร้อมกันหลาย ๆ

อย่างได้ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากความสามารถของเครื่อง

Server ส่วนใหญ่จะมีความสามารถที่สูง โดยการทำงาน

แต่ละอย่างของ Server จะทำงานใน Port ที่ต่างกันไป


Server มีประโยชน์อย่างไร
Server เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการ

ให้บริการที่สูงมาก โดยประโยชน์หลัก ๆของ Server

นั้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คอยให้บริการ

กับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เข้ามาขอใช้บริการ


นอกจากที่เครื่อง Server ยังสามารถนำมาใช้ในสำนักงาน

ได้อีกด้วย โดยประโยชน์ในการใช้เครื่อง Server

ในสำนักงาน คือ ช่วยให้ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆได้

เพราะว่าคอมพิวเตอร์ทุกตัวสามารถใช้งานทรัพยากรนั้น ๆ

ได้เช่น เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น


Server มีกี่ประเภท
Server สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทด้วยกัน

โดยแบ่งตามลักษณะการทำงานเป็นหลัก
1. File Server มีหน้าที่ในการจัดเก็บไฟล์เหมือนกับ

ฮาร์ดดิสก

์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะนำไฟล์มาฝากไว้ใน

File Server ได้
2. Print Server มีหน้าที่ในการเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์ให

้สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อเป็นกา

รประหยัดทรัพยากรนั่นเอง ซึ่งส่วนมาก

จะมีใช้ในองค์กรขนาดใหญ่
3. Database Server มีหน้าที่ในการรันระบบที่เป็นฐาน

ข้อมูล DBMS (Database Management System )

ซึ่งเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลและตัว

จัดการฐานข้อมูล เช่น SQL , Informix
4. Application Server มีหน้าที่ในการรันโปรแกรมประยุกต์

โดยมีการทำงานที่สอดคล้องกับผู้ใช้งาน


Server เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญมากในระบบอินเตอร์เน็ต

และในระบบเครือข่าย ซึ่งความสามารถของ Server

นั้นเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามหน้าที่และลักษณะงาน

ให้เข้ากับ Server ประเภทต่าง ๆเพื่อประสิทธิภาพใน

การทำงานที่ดีที่สุดนั่นเอง


การเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุม
ทำงานแบบอัตโนมัติ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โอเพนซอร์ส
การผลิตตามมาตรฐาน


  • ISO 9000 คือการจัดระบบการบริหารเพื่อประกันคุณภาพ ที่สามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบเอกสาร
  • ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ
  • ISO 9002 มาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลเฉพาะการผลิต การติดตั้ง และการบริการ
  • ISO 9003 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลเรื่องการตรวจ และการทดสอบขั้นสุดท้าย
  • ISO 9004 เป็นแนวทางในการบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป็นข้อแนะนำ ในการจัดการในระบบคุณภาพ ซึ่งจะมีการกำหนดย่อย ในแต่ละประเภทธุรกิจ
  • ISO 14000 เป็นระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
  • ISO 18000 มาตรฐานระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การ Design หุ่นยนต์ Lexitron3

องค์ประกอบการทำงาน 3 ขั้นตอนแบบอัตโนมัติ

1.สมัคร 2.ชำระค่าบริการ 3.เลือกเทรมเพลต

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบ่งปันสตอรี่ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบ่งปันสตอรี่ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบ่งปันสตอรี่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบ่งปันสตอรี่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบ่งปันสตอรี่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบ่งปันสตอรี่ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบ่งปันสตอรี่ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบ่งปันสตอรี่ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบ่งปันสตอรี่

 

โครงสร้างแบบที่ 2
ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง โปรแกรมขายตรง
เป็นระบบที่ให้บริการเว็บสำเร็จรูป
เว็บย่อยที่ลูกค้าสามารถเลือกแผน 42 แผนยืดหยุ่นได้
หลักการทำงาน 3 ขั้นตอนง่ายๆ ภายใน 5 นาที
1.สมัคร 2.ชำระค่าบริการ 3.เลือกเทรมเพลต

 

1) แผนเมทริกซ์ (แผนเน็ตเวิร์ค หรือยูนิเลเวล)
2) แผนไบนารี่
3) แผนไตรนารี่
4) แผนสแตร์สเต็ปเบรกอะเวย์
5) แมทชิ่งโบนัส
6) กองทุนต่างๆ        แผนเมทริกซ์ Matrix Plan หรือแผนเน็ตเวิร์ค Network Plan หรือยูนิเลเวล Unilevel Plan เป็นแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่เก่าแก่แผนหนึ่ง เป็นแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนร้อยละของยอดขายหรือคะแนนในแต่ละชั้น ซึ่งจำกัดจำนวนชั้นที่จะจ่ายให้ลึกตามที่กำหนด หากไม่จำกัดจำนวนลูกทีมในชั้นที่หนึ่ง (หรือลูกทีมติดตัว หรือเรียกว่า Front line) เราเรียกว่า Unforced matrix คือเน็ตเวิร์คที่ไม่จำกัดจำนวนลูกทีมติดตัว (Front line) หรือที่เรียกว่า ยูนิเลเวล


        แผนเมทริกซ์อีกแบบหนึ่ง ซึ่งจำกัดจำนวนลูกทีมติดตัว ที่เรียกว่า Forced Matrix เป็นแผนที่จ่ายค่าตอบแทนเป็นชั้นๆ โดยจำกัดจำนวนลูกทีมติดตัว หรือ Front line ตามจำนวนที่กำหนด เช่น มีลูกทีมติดตัวได้ไม่เกิน 5 คน เมื่อเราได้แนะนำผู้แทนจำหน่ายอิสระเข้ามาเป็นลูกทีมเราได้ครบ 5 คนแล้ว เมื่อแนะนำคนต่อไปก็จะไม่สามารถต่อติดตัวเราได้อีก ต้องนำไปต่อในชั้นที่ 2 ซึ่งก็จะเป็นลูกทีมของลูกทีมของเราอีกทีหนึ่ง เราเรียกลักษณะการต่อสายงานแบบนี้ว่า การล้นชั้น หรือ Spill over  ตัวอย่างของแผนเมทริกซ์แบบ 5x10 ก็คือมีลูกทีมติดตัวได้สูงสุด 5 คนและมีรายได้ลึกลงไป 10 ชั้น


        การ Roll-Up เป็นลักษณะการคำนวนอันหนึ่งของแผนเมทริกซ์ ซึ่งมีประโยชน์ในกรณีที่ลูกทีมบางคนไม่ทำงานหรือไม่ซื้อสินค้าให้มีคะแนนเพื่อรักษาคุณสมบัติในการรับคอมมิชชั่นหรือโบนัส (Commission Qualifying) อัพไลน์หรือแม่ทีมจะสูญเสียโอกาสในการได้รับคอมมิชชั่นจากลูกทีมคนนี้ เพราะเขาไม่ได้ซื้อสินค้า การโรลอัพนั้นเป็นการดึงเอาลูกทีมคนถัดลงไปในสายงานขึ้นมาให้อยู่ในชั้นเดียวกับลูกทีมที่ไม่ได้รักษายอด


        จำนวนชั้นและเปอร์เซ็นต์ที่ผู้แทนจำหน่ายอิสระจะได้รับผลประโยชน์ตามแผนเมทริกซ์อาจเป็นแบบ ตายตัว หรือแบบปรับตามตำแหน่ง หรือปรับตามยอดคะแนน ก็ได้ ทั้งนี้การปรับจำนวนชั้นและเปอร์เซ็นต์ที่จ่ายตามตำแหน่งหรือตามยอดคะแนนที่ซื้อในรอบนั้น ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้แทนจำหน่ายอิสระทำงานให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากขึ้นไปด้วย
        แผนไบนารี่ Binary Plan เป็นแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับความนิยมมากแผนหนึ่ง มีโครงสร้างที่กำหนดให้ผู้แทนจำหน่ายอิสระมีลูกทีมติดได้ไม่เกิน 2 คน ดังนั้นหากผู้แทนจำหน่ายอิสระแนะนำสมาชิกใหม่คนที่ 3 เข้ามาก็จะต้องนำไปต่อให้กับลูกทีมคนใดคนหนึ่งในชั้นลึกลงไป จึงมีลักษณะ Spill Over ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้ลูกทีมมีสายงานเพิ่มขึ้นด้วย ลูกทีมที่ติดตัวทั้งสองคนนั้นคนหนึ่งอยู่ด้านซ้าย และอีกคนหนึ่งอยู่ด้านขวา บางครั้งจะเรียกว่าทีมซ้ายและทีมขวาก็ได้ โดยปกติการให้ค่าตอบแทนจะนับคะแนนทีมซ้ายและทีมขวามาจับคู่ในจำนวนที่เท่าๆกัน (หรือที่เรียกว่า Balanced Legs) แล้วคิดให้เป็นเปอร์เซ็นต์จากจำนวนคะแนน


การจ่ายค่าตอบแทนตามแผนไบนารี่นั้นมีลักษณะที่แบ่งออกได้เป็น
แบบที่บังคับโครงสร้าง และ แบบที่ไม่บังคับโครงสร้าง


        แผนไบนารี่แบบบังคับโครงสร้างนั้นเป็นแบบที่กำหนดโครงสร้างลักษณะต่างๆไว้เมื่อผู้แทนจำหน่ายอิสระสามารถสร้างทีมงานได้ตามโครงสร้างที่กำหนดก็จะได้ค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในแผน เช่น หากสามารถสร้างทีมงานให้ได้ในชั้นที่ 4 และมีจำนวนลูกทีมที่อยู่ในทีมซ้ายและทีมขวาทีมละ 2 คน จะได้ค่าตอบแทน 1000 บาทเป็นต้น แผนแบบนี้อาจจะมีการเก็บคะแนนไว้ให้ตามโครงสร้างที่ทำได้ และไม่มีการตัดทิ้งคะแนนที่ได้เก็บไว้ให้แล้ว


        แผนไบนารี่แบบไม่บังคับโครงสร้าง เป็นแบบที่ไม่กำหนดโครงสร้างที่จำเป็นต้องทำให้ได้คุณสมบัติ หรือกำหนดไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แล้วให้มีการจับคู่หรือนับคะแนนที่เท่ากันของทีมซ้ายและทีมขวา โดยมีโควต้าให้ในแต่ละรอบการคำนวณจะนับคู่หรือนับคะแนนให้ได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน คะแนนส่วนที่เกินในรอบการคำนวณนั้นๆ ก็จะถูกตัดทิ้งไป การตัดคะแนนทิ้งเรียกว่า Flush


        แผนไบนารี่แบบ Weak – Strong เป็นแบบที่ไม่บังคับโครงสร้างเช่นกัน นับคะแนนจากทีมซ้ายและทีมขวา ทีมใดมีคะแนนมากกว่าในรอบการคำนวนนั้น ก็จะเรียกว่า ทีมแข็ง หรือ Strong Team และทีมใดที่มีคะแนนน้อยกว่าก็จะเรียกว่า Weak Team ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทั้งสองทีมเราก็สามารถให้ทีมใดก็ได้เป็น Strong Team และ ทีมใดก็ได้เป็น Weak Team การจ่ายค่าตอบแทนก็จะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายทีมอ่อน แล้วนำคะแนนทีมอ่อนมาหัก คะแนนทีมแข็งออกไป เก็บคะแนนส่วนที่เหลือของทีมแข็งไว้ให้ก็ได้


        การคิดคะแนนในระบบการคำนวณแบบไบนารี่นั้นอาจคิดจากยอด PV ของแต่ละทีม คือคิดเป็น PV หรือจะคิดเป็นจำนวนผู้แทนจำหน่ายอิสระ (จำนวนรหัส) ที่ครบตามคุณสมบัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ก็ได้


        แผนไบนารี่อีกลักษณะหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากคือระบบ ที่มี Top-up หรือ Upgrade หรือที่เรียกว่าการเพิ่มจำนวนคู่หรือจำนวนคะแนนสูงสุดที่จะจับคู่ให้ได้ในแต่ละรอบการคำนวณ เช่นโดยปกติการคำนวณธรรมดาอาจจะคิดให้ 5 คู่ในแต่ละรอบการคำนวณ หากผู้แทนจำหน่ายอิสระซื้อสินค้าเพิ่มเพื่อขึ้นตำแหน่งก็จะมีสิทธิในการจับคู่ในแต่ละรอบการคำนวณเป็น 10 คู่ต่อรอบการคำนวณ เป็นต้น
        แผนไตรนารี่ Trinary Plan เป็นแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นที่นิยมมากเช่นกัน โดยที่โครงสร้างขององค์กรผู้แทนจำหน่ายอิสระนั้นจะมีการจำกัดจำนวนลูกทีมที่ติดตัวไว้เพียง 3 คน คือผู้แทนจำหน่ายอิสระใดๆจะมีลูกทีมติดตัวได้ไม่เกิน 3 คน เมื่อได้แนะนำผู้แทนจำหน่ายอิสระใหม่เข้ามาเป็นคนที่ 4 ก็จะต้องนำไปต่อให้ลูกทีมชั้นลึกลงไป จึงมีลักษณะ Spill Over ซึ่งเป็นการช่วยเหลือลูกทีม ทำให้เกิดการทำงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน  การต่อสายงานผู้แทนจำหน่ายอิสระซึ่งเป็นลูกทีมคนแรกซึ่งอยู่ทางซ้ายมือสุด เราเรียกว่า ลูกทีมด้านซ้าย ลูกทีมที่อยู่คนถัดมา ซึ่งอยู่ตรงกลาง เราเรียกว่า ลูกทีมตรงกลาง และลูกทีมคนสุดท้ายที่อยู่ทางขวามือสุด เราเรียกว่าลูกทีมด้านขวา


        การคิดค่าตอบแทนตามแผนไตรนารี่นั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันแผนไบนารี่มาก เพียงแต่มีจำนวนทีมงานมากกว่าเท่านั้น ซึ่งจะมีลักษณะเป็นการจับคู่ตามรอบการคำนวณ (Balanced Legs) การจับคู่อาจเป็น คู่สอง ซึ่งหมายถึงการจับกันระหว่างคะแนนที่ได้จากทีมใดๆสองทีม ซึ่งอาจเป็นทีมซ้ายจับกับทีมกลาง ทีมกลางจับกับทีมขวา หรือทีมขวาจับกับทีมซ้ายก็ได้ ลักษณะการจับคู่อีกอย่างหนึ่งคือการจับคู่สาม คือการนับคะแนนหรือจำนวนรหัสจากทั้งสามทีม แล้วเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดคะแนนที่ได้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้แทนอิสระ


        การคิดแผนไตรนารี่นั้นเป็นได้ทั้ง แบบบังคับโครงสร้าง และไม่บังคับโครงสร้าง รวมทั้งสามารถมีลักษณะที่เป็น Top-Up หรือ Upgrade ได้ด้วยเช่นกัน
        สแตร์สเตป Stair-step หรือที่เป็นที่รู้จักกันว่า แผนขั้นบันได เป็นลักษณะการคิดค่าตอบแทนให้กับผู้แทนจำหน่ายอิสระเป็นเปอร์เซ็นต์จาก ยอดคะแนนซื้อส่วนตัวและ/หรือยอดกลุ่มส่วนตัว หรือคิดเปอร์เซ็นต์ให้ตามตำแหน่งของผู้แทนจำหน่าย ณ เวลาที่คำนวณนั้น เมื่อลูกทีมได้รับผลประโยชน์เป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดคะแนนแล้ว ผู้ที่เป็นแม่ทีมจะสามารถได้รับผลประโยชน์จากยอดคะแนนเดียวกันนั้นก็ต่อเมื่อแม่ทีมมีตำแหน่งสูงกว่าลูกทีม ตัวอย่างเช่น กำหนดให้ตำแหน่งมี 3 ตำแหน่งคือ Bronze, Silver, Gold และมีผลตอบแทนของแต่ละตำแหน่งเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 10% 20% และ 30% ตามลำดับ  โครงสร้างทีมผู้แทนจำหน่ายเป็นดังนี้ นาย ก. เป็นผู้แนะนำหรือเป็นผู้สปอนเซอร์ นางสาว ข. เข้ามาร่วมธุรกิจ และ นางสาว ข. เป็นผู้แนะนำหรือเป็นผู้สปอนเซอร์ นาย ค. เข้ามาร่วมธุรกิจ และ นาย ก. มีตำแหน่งเป็น Gold 30% นางสาว ข. มีตำแหน่งเป็น Silver 20% และนาย ค. มีตำแหน่งเป็น Bronze 10% หาก นาย ค. ซื้อสินค้ามีคะแนนในรอบการคำนวณนี้เป็น 1000 คะแนน นาย ค.จะได้เงินค่าตอบแทนเป็นเงิน 1000 คะแนน x 10% = 100 บาท และ นางสาว ข. จะได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน (1000 คะแนน x 20%) – (ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับ นาย ค. ไปแล้ว 100 บาท) = 100 บาท และ นาย ก. จะได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน (1000 คะแนน x 30%) – (ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับ นาย ค. และนางสาว ข. ไปแล้ว 200 บาท) = 100 บาท นับแล้วได้จ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นจำนวน 30% ของยอดคะแนนของผู้แทนจำหน่าย ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดที่จะจ่ายแล้ว ก็จะไม่ต้องจ่ายให้ให้ผู้แทนจำหน่ายใดๆอีกต่อไปในสายงาน เราอาจเรียกแผนแบบนี้ตามลักษณะการคำนวณได้ว่าเป็นการจ่ายตามผลต่างของเปอร์เซ็นต์ตามตำแหน่ง หากผลต่างของเปอร์เซ็นต์ตามตำแหน่ง แม่ทีม - ลูกทีม มีค่าเป็น 0 หรือ ค่าลบ ก็จะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับแม่ทีมคนนั้น ซึ่งก็หมายความว่าแม่ทีมนั้นมีตำแหน่งน้อยกว่าหรือเท่ากับลูกทีม กรณีที่ตำแหน่งหรือเปอร์เซ็นต์ของลูกทีมมากกว่าหรือเท่ากับแม่ทีมเรียกกันทั่วไปว่า ตำแหน่งชนกัน


        การคิดผลต่างของเปอร์เซ็นต์หรือผลประโยชน์ที่ผู้แทนจำหน่ายจะได้รับนั้นมีวิธีคิดผลต่าง % ตามตำแหน่ง หรือ ผลต่าง % ตามยอดคะแนนของกลุ่ม ก็ได้ 

        แผนเบรกอะเวย์  Breakaway หรือที่เรียกกันติดปากจนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของแผน Stair-step ไปแล้วนั้นแท้จริงเป็นแผน Unilevel ประเภทหนึ่ง ซึ่งคิดว่าผู้ที่มีคุณสมบัติครบคือผู้แทนจำหน่ายอิสระที่ได้ตำแหน่งสูงสุดในตารางของแผน Stair-step แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนจากแผน breakaway นี้ โดยอาจคิดให้เป็นชั้นลึกจำกัดอาจจะเป็น 2-3 ชั้นแล้วแต่ความเหมาะสม
        แผนแมทชิ่งโบนัส แท้จริงก็สามารถคิดเป็น Unilevel ชนิดหนึ่งซึ่งคะแนนที่ได้นั้นคิดจากรายได้ของลูกทีมเพื่อนำมาคิดเปอร์เซ็นต์เป็นชั้นให้กับแม่ทีมลักษณะเดียวกับ Unilevel นั่งเอง เป็นการคิดค่าตอบแทนให้แม่ทีมที่ได้ช่วยเหลือลูกทีมให้มีรายได้ ซึ่งก็จะสนับสนุนให้แม่ทีมมียอดขายมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน คือเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
        กองทุน Pool หรือ All Sale เป็นการคิดเปอร์เซ็นต์ของคะแนนจากยอดขายโดยรวมทั้งบริษัท แล้วนำมาแบ่งให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติครบโดยการหารเท่ากัน หรือจะหารเป็นสัดส่วนของยอดที่ทำได้ก็ได้ การให้กองทุนนั้นเป็นการทำให้ผู้ที่ได้ทำงานให้กับองค์กรมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรระยะหนึ่งและได้สร้างผลงานให้กับองค์กรได้มากเพียงพอจำนวนหนึ่งก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนจากกองทุน ในลักษณะที่เป็นการเกษียร หรือเป็นบำนาญ ก็ได้ หรือจะเป็นกองทุนเพื่อซื้อบ้าน รถยนต์ หรือกองทุนการศึกษาก็ได้ เป็นลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนทางลึกอีกทางหนึ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องทดสอบระบบผู้ให้บริการ I รูปภาพที่เกี่ยวข้องสมัครสี่งซื้อใช้บริการ

 

พร้อมฟังก์ชั่นโฆษณาทำ SEO กับ 12 ฟีเจอร์ทำงานแบบอัตโนมัติ
ติด Top 1 Google และ เสิร์จแองจิ้น
ที่ช่วยให้แบรนด์เนมของท่านเป็นที่รู้จักทั่วโลก
ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย

1.เครื่องมือระบบกระจายสู่กลุ่มเป้าหมาย 23 ช่องทาง

2.เครื่องมือระบบกระจายสู่ระบบฟีเจอร์แพลตฟอร์ม 12 ช่องทาง

3.เครื่องมือระบบกระจายสู่ระบบซอฟแวร์ผู้ให้บริการ 30 ระบบ

4.เครื่องมือระบบติดอันดับ ดันอันดับขึ้นหน้าแรก GOOGLE

5.เครื่องมือระบบติดอันดับ ดันอันดับขึ้นหน้าแรก SEARCH ENGINES

6.เครื่องมือระบบสั่งซื้อสินค้าบริการทันทีด้วยพลังงาน Hit

7.เครื่องมือระบบเกมส์เพิ่มพลังงาน Hit

8.เครื่องมือระบบอัตราแลกเปลียนซื้อ-ขายพลังงาน Hit

9.เครื่องมือระบบควบคุมกระจายโฆษณากว่าแสน Keyword

10.เครื่องมือระบบสะสม Hit แลกซื้อ

11.เครื่องมือระบบกระเป๋า E-Wellet พลังงงาน Hit สด-เครดิต

12.เครื่องมือระบบห้องพูดคุยติดต่อลูกค้าทันที

 

ผลงานการโฆษณา ติด Top Google
ด้วยระบบโฆษณาทำ SEO V.7.0 แบบอัตโนมัติ
ช่วยลดต้นทุน และ ค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด
ทำงานในขั้นตอนเดียวจบ

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้องทดสอบระบบผู้ให้บริการ I รูปภาพที่เกี่ยวข้องสมัครสี่งซื้อใช้บริการ

 

เลือกรูปแบบระบบสร้างแบรนด์เนม
เป็นเจ้าของแบรนด์เนม

ผู้ให้บริการเครื่องมือสร้างกระแสเงินสด แบบผู้ให้บริการ
จำนวน พลังงาน Hit ที่ต้องการ
1.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบโฆษณาทำ SEO V.7.0 กระจาย 23 ช่องทางรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

5,000 Hit/5ปี

2.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบเว็บสำเร็จรูปเหมือน lazadaรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

5,000 Hit/5ปี

3.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง โปรแกรมขายตรงรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

10,000 Hit/5ปี

4.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง เว็บขยายสานงาน. เว็บแม่ทีมรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

5,000 Hit/5ปี

5.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบลงประกาศซื้อ-ขาย ทุกรูปแบบรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

5,000 Hit/5ปี

6.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบเกตุเวย์ ชำระเงินออนไลน์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบชำระเงิน. เติมเงิน. E-welletรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
7.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบสร้างบทความรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
8.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง แบบสอบถาม. คอร์ทเรียนต่างๆรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
9.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบบิล.ระบบสต๊อค ระบบขาย. ระบบพนักงานรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
10.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบ สมาชิก. ระบบสลาก. ระบบสาขา ระบบออกรางวัลรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
11.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบ เทรด โบกเกอร์ หุ้น. ระบบสมาชิก.รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
12.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบดูหนังออนไลน์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
13.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบจองทุกอน่างรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
14.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบอัพโหลดวีดีโอ สตอรี่รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
15.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบอัพโพลดภาพถ่ายรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
16.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบดาวน์โหลดต่างๆรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
17.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบบิทคอยรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
18.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง บริหารการขายระบบแฟรนไชส์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
19.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง บริหารระบบร้านอาหารรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
20.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง บริหารระบบภาพลักษณ์ นำเสนองานองค์กรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
21.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง บริหารระบบเกมส์ออนไลน์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
22.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง บริหารระบบหนังสือ อีบุ๊ครูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
23.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง บริหารระบบการท่องเที่ยวรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
24.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง บริหารระบบ แอพพลิเคชั่นรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
25.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง บริหารระบบรายได้เสริมต่างๆรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
26.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง บริหารระบบหลักสูตรต่างๆรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
27.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง บริหารระบบแปลภาษาทั่วโลกรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
28.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง บริหารระบบบัญชีรายรับรายจ่ายรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
29.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง บริหารระบบการลงทุนธุรกิจต่างๆรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี
30.ผู้ให้บริการ เครื่องมือสร้าง ระบบ Affilate ทำเงินออนไลน์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5,000 Hit/5ปี

รูปภาพที่เกี่ยวข้องทดสอบระบบผู้ให้บริการ I รูปภาพที่เกี่ยวข้องสมัครสี่งซื้อใช้บริการ

เลือกรูปแบบระบบสร้างแบรนด์เนม
เป็นเจ้าของแบรนด์เนมแบบย่อยระบบเดียว

ผู้ให้บริการเครื่องมือสร้างกระแสเงินสด แบบผู้ให้บริการ
จำนวน พลังงาน Hit ที่ต้องการ
1. ระบบโฆษณาทำ SEO V.7.0 กระจาย 23 ช่องทางรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

500 Hit/1ปี

2. ระบบเว็บสำเร็จรูปเหมือน lazadaรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

500 Hit/1ปี

3.โปรแกรมขายตรงรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1,500 Hit/1ปี

4. เว็บขยายสานงาน. เว็บแม่ทีมรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

500 Hit/1ปี

5. ระบบลงประกาศซื้อ-ขาย ทุกรูปแบบรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

500 Hit/1ปี

6. ระบบเกตุเวย์ ชำระเงินออนไลน์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
7.ระบบชำระเงิน. เติมเงิน. E-welletรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
8. ระบบสร้างบทความรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
9.ระบบแบบสอบถาม. คอร์ทเรียนต่างๆรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
10. ระบบบิล.ระบบสต๊อค ระบบขาย. ระบบพนักงานรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
11.ระบบ สมาชิก. ระบบสลาก. ระบบสาขา ระบบออกรางวัลรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
12.ระบบ เทรด โบกเกอร์ หุ้น. ระบบสมาชิก.รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
13.ระบบดูหนังออนไลน์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
14.ระบบจองทุกอน่างรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปีี
15. ระบบอัพโหลดวีดีโอ สตอรี่รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
16.ระบบอัพโพลดภาพถ่ายรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
17.ระบบดาวน์โหลดต่างๆรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
18.ระบบบิทคอยรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
19.ระบบ บริหารการขายระบบแฟรนไชส์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
20.ระบบ บริหารระบบร้านอาหารรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
21.ระบบบริหารระบบภาพลักษณ์ นำเสนองานองค์กรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
22.ระบบ บริหารระบบเกมส์ออนไลน์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
23.ระบบ บริหารระบบหนังสือ อีบุ๊ครูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
24.ระบบบริหารระบบการท่องเที่ยวรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
25.ระบบ บริหารระบบ แอพพลิเคชั่นรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
26.ระบบบริหารระบบรายได้เสริมต่างๆรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
27.ระบบบริหารระบบหลักสูตรต่างๆรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
28.ระบบบริหารระบบแปลภาษาทั่วโลกรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
29ระบบบริหารระบบบัญชีรายรับรายจ่ายรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
30.ระบบบริหารระบบการลงทุนธุรกิจต่างๆรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี
31.ระบบ Affilate ทำเงินออนไลน์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
500 Hit/1ปี

รูปภาพที่เกี่ยวข้องทดสอบระบบผู้ให้บริการ I รูปภาพที่เกี่ยวข้องสมัครสี่งซื้อใช้บริการ